Xe công nông chở keo 'cõng' theo cổng làng

Xe công nông chở keo 'cõng' theo cổng làng

Xe công nông chở keo 'khiêng' luôn cổng làng ở Quảng Nam

Xe công nông chở keo 'khiêng' luôn cổng làng ở Quảng Nam

Hi hữu: Xe chở gỗ keo, chở luôn cái cổng chào của làng

Hi hữu: Xe chở gỗ keo, chở luôn cái cổng chào của làng

Xe công nông chở keo 'khiêng' luôn cổng làng ở Quảng Nam

Xe công nông chở keo 'khiêng' luôn cổng làng ở Quảng Nam

Hy hữu khi xe chở gỗ 'chở' theo cổng làng

Hy hữu khi xe chở gỗ 'chở' theo cổng làng

Xe máy cày chở keo 'cõng cổng làng'

Xe máy cày chở keo 'cõng cổng làng'

Xe chở keo kéo bay cổng làng, tài xế không hề hay biết

Xe chở keo kéo bay cổng làng, tài xế không hề hay biết

Xe chở keo 'chở' luôn...cổng làng

Xe chở keo 'chở' luôn...cổng làng

Cười ra nước mắt cảnh xe máy cày dỡ cả cổng làng chở đi

Cười ra nước mắt cảnh xe máy cày dỡ cả cổng làng chở đi