Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm...
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trường học

Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trường học

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu 2019

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu 2019

Tưng bừng hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2019

Tưng bừng hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2019

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động