Trồng lúa sạch trên đất nuôi tôm ở Cà Mau

Trồng lúa sạch trên đất nuôi tôm ở Cà Mau

Nông dân vùng nuôi tôm kết hợp trồng một vụ lúa (lúa - tôm) của tỉnh Cà Mau đứng trước 'cơ hội vàng' để...