Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ Quốc tang cần lưu ý những điều gì?

Lễ Quốc tang cần lưu ý những điều gì?

Đến viếng lễ quốc tang có được mang vòng hoa?

Đến viếng lễ quốc tang có được mang vòng hoa?

Những giọt nước mắt tiếc thương trong giờ phút tiễn biệt Chủ tịch nước

Những giọt nước mắt tiếc thương trong giờ phút tiễn biệt Chủ tịch nước

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước về đất mẹ

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước về đất mẹ

Băng tang trong Lễ quốc tang có đặc điểm như thế nào ?

Băng tang trong Lễ quốc tang có đặc điểm như thế nào ?