Trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài: Điển hình của sai phạm

Trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài: Điển hình của sai phạm

Dời trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài: Phải báo cáo Thủ tướng

Dời trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài: Phải báo cáo Thủ tướng

Dời trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài: Phải Thủ tướng quyết

Dời trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài: Phải Thủ tướng quyết

Di dời trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài do Thủ tướng quyết định

Di dời trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài do Thủ tướng quyết định

Xóa sổ BOT vô lý - cần câu trả lời công bằng cho dân

Xóa sổ BOT vô lý - cần câu trả lời công bằng cho dân

Đề nghị 'xóa sổ' trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài

Đề nghị 'xóa sổ' trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài

Bộ GTVT: Chưa tăng phí BOT trạm bắc Thăng Long - Nội Bài

Bộ GTVT: Chưa tăng phí BOT trạm bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng giá trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng giá trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bộ GTVT yêu cầu quyết toán, xử lý các tồn tại về mức phí dự án BOT QL2

Bộ GTVT yêu cầu quyết toán, xử lý các tồn tại về mức phí dự án BOT QL2

Bộ Giao thông Vận tải bác đề xuất tăng giá vé BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài

Bộ Giao thông Vận tải bác đề xuất tăng giá vé BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài

BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài xin tăng giá, Bộ GTVT thẳng thừng bác

BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài xin tăng giá, Bộ GTVT thẳng thừng bác

Bác đề xuất tăng phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bộ GTVT bác đề xuất tăng phí trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bộ GTVT bác đề xuất tăng phí trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng phí qua trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng phí qua trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Liên hệ làm việc với Vietracimex 8, PV bị bảo vệ đe dọa

Liên hệ làm việc với Vietracimex 8, PV bị bảo vệ đe dọa

Chưa đồng ý cho tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Chưa đồng ý cho tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài muốn tăng phí lên gấp 3 lần

BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài muốn tăng phí lên gấp 3 lần

BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài 'đòi' tăng phí gấp 3 lần

BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài 'đòi' tăng phí gấp 3 lần

Thứ trưởng bộ GTVT: 'Phí BOT Bắc Thăng Long–Nội Bài chưa thể tăng'

Thứ trưởng bộ GTVT: 'Phí BOT Bắc Thăng Long–Nội Bài chưa thể tăng'

Xin tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Xin tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đề xuất tăng phí gấp 3 lần

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đề xuất tăng phí gấp 3 lần

Không tăng giá trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài gấp 3-4 lần

Không tăng giá trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài gấp 3-4 lần

Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài 'đòi' tăng phí gấp 3 lần

Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài 'đòi' tăng phí gấp 3 lần

Đề xuất tăng phí gấp 3 lần ở tr ạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, dân bức xúc

Đề xuất tăng phí gấp 3 lần ở tr ạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, dân bức xúc

Chủ đầu tư BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đòi tăng phí gấp 3 lần

Chủ đầu tư BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đòi tăng phí gấp 3 lần

Đừng đánh tráo khái niệm

Đừng đánh tráo khái niệm

Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài: Tồn tại phi lý

Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài: Tồn tại phi lý