Gỡ vướng cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Gỡ vướng cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Trong quá trình cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số, không ít người lao động gặp vướng mắc. Báo Người Lao Động...
Trả gộp 2 tháng lương hưu để phòng chống dịch Covid-19

Trả gộp 2 tháng lương hưu để phòng chống dịch Covid-19

Được xem là ngành nghề nặng nhọc, độc hại?

Được xem là ngành nghề nặng nhọc, độc hại?

Được hoàn tiền BHXH?

Được hoàn tiền BHXH?

Thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu?

Thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu?

Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Gỡ rối chính sách BHXH cho doanh nghiệp

Gỡ rối chính sách BHXH cho doanh nghiệp

Đổ xô nhận BHXH một lần

Đổ xô nhận BHXH một lần

Được giải quyết chế độ ốm đau

Được giải quyết chế độ ốm đau

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Cách đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

Cách đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

Đẩy mạnh chi trả trợ cấp qua tài khoản cá nhân

Đẩy mạnh chi trả trợ cấp qua tài khoản cá nhân

Cân nhắc khi rời lưới an sinh

Cân nhắc khi rời lưới an sinh

Khám bệnh 2 lần một ngày, hưởng BHYT thế nào?

Khám bệnh 2 lần một ngày, hưởng BHYT thế nào?

TP HCM: Một bệnh nhân có dấu hiệu trục lợi BHYT

TP HCM: Một bệnh nhân có dấu hiệu trục lợi BHYT

Mạnh tay với doanh nghiệp chây ì nợ BHXH

Mạnh tay với doanh nghiệp chây ì nợ BHXH

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Được hưởng BHXH một lần?

Được đóng gộp BHYT để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục?

Được đóng gộp BHYT để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục?

Gần 6.000 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

Gần 6.000 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

Tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để hưởng trợ cấp tuất?

Tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để hưởng trợ cấp tuất?

Thanh tra 66 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Thanh tra 66 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho 100 cán bộ Công đoàn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho 100 cán bộ Công đoàn

Điều kiện được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Điều kiện được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

TP HCM không để 34 trạm y tế ngưng khám chữa bệnh BHYT

TP HCM không để 34 trạm y tế ngưng khám chữa bệnh BHYT

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Trẻ em chưa khai sinh được khám chữa bệnh BHYT

Trẻ em chưa khai sinh được khám chữa bệnh BHYT

Hơn 31.000 người phải thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Hơn 31.000 người phải thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Có được hưởng BHYT?

Có được hưởng BHYT?

Ngưng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 34 Trạm Y tế phường, xã

Ngưng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 34 Trạm Y tế phường, xã

Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng BHXH một lần

Hoàn tất đóng bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức trước ngày 31-3

Hoàn tất đóng bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức trước ngày 31-3

Được tiếp tục sử dụng giấy chuyển tuyến bệnh viện?

Được hưởng BHYT đúng tuyến

Được hưởng BHYT đúng tuyến

Chậm thực hiện kết luận thanh tra của cơ quan BHXH

Chậm thực hiện kết luận thanh tra của cơ quan BHXH

Được ủy quyền nhận BHXH một lần?

Được ủy quyền nhận BHXH một lần?

Không có cơ sở

Không có cơ sở

Được chốt sổ BHXH

Được chốt sổ BHXH

Được nhận BHXH một lần?

Được nhận BHXH một lần?

Công bố thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

Công bố thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

Công bố thành lập BHXH TP Thủ Đức

Công bố thành lập BHXH TP Thủ Đức

Điều chỉnh mức lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Điều chỉnh mức lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Bệnh gì thì được hưởng BHXH một lần?

Bệnh gì thì được hưởng BHXH một lần?

Thành lập BHXH TP Thủ Đức

Thành lập BHXH TP Thủ Đức

TP HCM: Chuyển hồ sơ 76 doanh nghiệp trốn đóng BHXH sang Công an

TP HCM: Chuyển hồ sơ 76 doanh nghiệp trốn đóng BHXH sang Công an