Phật giáo Đồng Nai thời 'mở cõi'

Phật giáo Đồng Nai thời 'mở cõi'

Nếu năm 1698 là năm mà Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh chính thức thiết lập nền hành chính ở vùng đất phương...