Mường Thanh Khánh Hòa đang 'cắt ngọn' 3 tầng xây vượt

Mường Thanh Khánh Hòa đang 'cắt ngọn' 3 tầng xây vượt

Long đong số phận khu 'đất vàng' bị bỏ hoang chục năm

Long đong số phận khu 'đất vàng' bị bỏ hoang chục năm

Người dân, du khách háo hức xem giải cứu cá heo trôi dạt vào bờ biển Nha Trang

Người dân, du khách háo hức xem giải cứu cá heo trôi dạt vào bờ biển Nha Trang

Khánh Hòa: Cá heo nặng 60kg dạt vào bờ biển Nha Trang

Khánh Hòa: Cá heo nặng 60kg dạt vào bờ biển Nha Trang

Cháy vũ trường vũ trường Zima ở Nha Trang

Cháy vũ trường vũ trường Zima ở Nha Trang

'Đất vàng' Nha Trang: Thuê 1.000m2 trong 50 năm chỉ trả 4,56 tỉ đồng

'Đất vàng' Nha Trang: Thuê 1.000m2 trong 50 năm chỉ trả 4,56 tỉ đồng

Yêu cầu Khánh Hòa báo cáo vụ đổi 'đất vàng' Trường Chính trị tỉnh

Yêu cầu Khánh Hòa báo cáo vụ đổi 'đất vàng' Trường Chính trị tỉnh