Bột Giặt LIX sắp chi cổ tức 30% bằng tiền mặt

Bột Giặt LIX sắp chi cổ tức 30% bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX (HOSE: LIX) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm...
Trong 6 tháng đầu năm, Bột Giặt LIX hoàn thành gần 62% kế hoạch lợi nhuận

Trong 6 tháng đầu năm, Bột Giặt LIX hoàn thành gần 62% kế hoạch lợi nhuận

Trong 6 tháng đầu năm, Bột Giặt LIX hoàn thành gần 62% kế hoạch lợi nhuận

Trong 6 tháng đầu năm, Bột Giặt LIX hoàn thành gần 62% kế hoạch lợi nhuận

Bột giặt Lix có lãi bán niên đạt tới 112 tỷ đồng nhờ bán nước rửa tay

Bột giặt Lix có lãi bán niên đạt tới 112 tỷ đồng nhờ bán nước rửa tay

Vi phạm môi trường, Bột giặt Lix lại bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Vi phạm môi trường, Bột giặt Lix lại bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Bột giặt LIX bị phạt, truy thu thuế 3,7 tỷ đồng

Bột giặt LIX bị phạt, truy thu thuế 3,7 tỷ đồng

Sau tranh cãi về gel rửa tay, Bột giặt Lix lại bị truy thu thuế gần 2,7 tỷ đồng

Sau tranh cãi về gel rửa tay, Bột giặt Lix lại bị truy thu thuế gần 2,7 tỷ đồng

Giảm giá 30% khi mua nước rửa tay sát khuẩn qua hệ thống công đoàn

Giảm giá 30% khi mua nước rửa tay sát khuẩn qua hệ thống công đoàn

169 giọt máu hồng Hóa chất

169 giọt máu hồng Hóa chất

Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

Bột giặt LIX (LIX) tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt

Bột giặt LIX (LIX) tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt