Phấn đấu có 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập

Phấn đấu có 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập

Nhằm tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của...
BTS bất ngờ trở thành hình mẫu để thiết kế sách giáo khoa dạy tiếng Hàn

BTS bất ngờ trở thành hình mẫu để thiết kế sách giáo khoa dạy tiếng Hàn

Học sinh được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình nếu không thi tốt nghiệp

Học sinh được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình nếu không thi tốt nghiệp

Ứng dụng công nghệ số vào giáo dục học tập suốt đời

Ứng dụng công nghệ số vào giáo dục học tập suốt đời

Giáo viên soạn giáo án 5512 khổ một, tổ trưởng chuyên môn khổ mười

Giáo viên soạn giáo án 5512 khổ một, tổ trưởng chuyên môn khổ mười

Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học

Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học

Học thật, thi thật, nhân tài thật: Nên bắt đầu từ tiến sĩ 'thật'

Học thật, thi thật, nhân tài thật: Nên bắt đầu từ tiến sĩ 'thật'

Ba trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam

Ba trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam

Phát huy tinh thần học tập thường xuyên, suốt đời của người dân

Phát huy tinh thần học tập thường xuyên, suốt đời của người dân

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã lắng nghe tâm tư các nhà giáo ở cơ sở

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã lắng nghe tâm tư các nhà giáo ở cơ sở

Thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt

Thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt

Thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 vào đợt 2

Thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 vào đợt 2

Tổng kết Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Phát triển xã hội học tập là phát triển một nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Phát triển xã hội học tập là phát triển một nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Đại học phát huy vai trò tự chủ để sinh viên khó khăn có cơ hội học tập

Đại học phát huy vai trò tự chủ để sinh viên khó khăn có cơ hội học tập

Tổng kết thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Tổng kết thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Xã hội học tập là nguồn lực đặc biệt quốc gia

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Xã hội học tập là nguồn lực đặc biệt quốc gia

Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Chính thức chốt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm 2 đợt

Chính thức chốt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm 2 đợt

Chính thức: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 tổ chức thành 2 đợt thi, ai sẽ thi đợt 2?

Chính thức: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 tổ chức thành 2 đợt thi, ai sẽ thi đợt 2?

Tạo chuyển biến cơ bản về xây dựng xã hội học tập

Tạo chuyển biến cơ bản về xây dựng xã hội học tập

Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 chia thành 2 đợt

Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 chia thành 2 đợt

Năm 2021, tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Năm 2021, tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đại học Thái Nguyên góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập

Đại học Thái Nguyên góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập

Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Tổ chức thêm đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Tổ chức thêm đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt, chỉ tổ chức thi ở địa phương an toàn

Thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt, chỉ tổ chức thi ở địa phương an toàn

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chính thức thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Chính thức thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Tổng kết Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020'

Tổng kết Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020'

Chính thức thi tốt nghiệp THPT 2 đợt, đợt 1 vào ngày 7 và 8/7

Chính thức thi tốt nghiệp THPT 2 đợt, đợt 1 vào ngày 7 và 8/7

Xây dựng xã hội học tập theo hướng giáo dục mở, linh hoạt, liên thông

Xây dựng xã hội học tập theo hướng giáo dục mở, linh hoạt, liên thông

Vi phạm trong lĩnh vực giáo dục bị phạt tiền tới 150 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực giáo dục bị phạt tiền tới 150 triệu đồng

Xóa mù chữ cho hơn 300.000 người trong 8 năm

Xóa mù chữ cho hơn 300.000 người trong 8 năm

Gấp rút in sao đề thi tốt nghiệp THPT

Gấp rút in sao đề thi tốt nghiệp THPT

Việt Nam có thêm 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

'5 rõ' trong thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

'5 rõ' trong thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục

Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt 97,85%

Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt 97,85%

Bộ GD&ĐT cho phép 3 tổ chức kiểm định giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Bộ GD&ĐT cho phép 3 tổ chức kiểm định giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Việt Nam có thêm 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

Việt Nam có thêm 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm lĩnh vực giáo dục

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm lĩnh vực giáo dục