Năm 2020 - năm đặc biệt trong quan hệ Đức-Việt

Năm 2020 - năm đặc biệt trong quan hệ Đức-Việt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao CHLB Đức Andreas Michaelis...
Bộ GD&ĐT ủng hộ tăng cường giảng dạy môn tiếng Đức tại Việt Nam

Bộ GD&ĐT ủng hộ tăng cường giảng dạy môn tiếng Đức tại Việt Nam

Ðức hỗ trợ phục hồi bình phong, non bộ, cổng điện Ðại nội Huế

Ðức hỗ trợ phục hồi bình phong, non bộ, cổng điện Ðại nội Huế

Bàn giao dự án phục hồi công trình tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án phục hồi công trình tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế

CHLB Đức tài trợ 3,4 tỷ đồng bảo tồn, phục hồi Điện Phụng Tiên - Đại nội Huế

CHLB Đức tài trợ 3,4 tỷ đồng bảo tồn, phục hồi Điện Phụng Tiên - Đại nội Huế

Phục hồi hoàn chỉnh một di tích đặc sắc tại Đại Nội Huế

Phục hồi hoàn chỉnh một di tích đặc sắc tại Đại Nội Huế

Hoàn thành dự án bảo tồn, phục hồi di sản tại Điện Phụng Tiên - Đại Nội Huế

Nhiều công trình tại di tích điện Phụng Tiên được phục hồi sau hơn 180 năm