Arab Saudi giới nghiêm 24 giờ tại một số thành phố lớn

Arab Saudi giới nghiêm 24 giờ tại một số thành phố lớn

Các thành phố lớn như thủ đô Riyadh, Tabuk, Dammam, Dhahran, Hofuf, Jeddah, Taif, Qatif và Khobar đã áp đặt...