Liên bang Nga - Cường quốc trong lĩnh vực năng lượng

Liên bang Nga - Cường quốc trong lĩnh vực năng lượng

Sự kiện Tập đoàn dầu khí của Ả Rập Xê Út - Saudi Aramco - trở thành công ty có lợi nhuận ròng lớn nhất thế...