Vải thiều lên ngôi tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới

Vải thiều lên ngôi tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới

Không tự nhiên mà giờ đây, quả vải của Việt Nam đã trở thành 'đầu câu chuyện' trong những cuộc làm việc của...
500 tấn xoài tươi đầu tiên của Campuchia được vào Trung Quốc

500 tấn xoài tươi đầu tiên của Campuchia được vào Trung Quốc

Nhiều cơ hội cho vải thiều sang Nhật Bản

Nhiều cơ hội cho vải thiều sang Nhật Bản

Trái cây Việt tiếp tục thâm nhập nhiều thị trường khó tính

Trái cây Việt tiếp tục thâm nhập nhiều thị trường khó tính

Năm 2020, xuất khẩu rau, quả đặt mục tiêu 5 tỷ USD

Năm 2020, xuất khẩu rau, quả đặt mục tiêu 5 tỷ USD

Ngành rau, quả đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD năm 2020

Ngành rau, quả đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD năm 2020

Vải thiều Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản: Cánh cửa đã mở

Vải thiều Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản: Cánh cửa đã mở

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ đạo phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ đạo phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang

Vải thiều chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản

Vải thiều chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản

Tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh lương thực giữa các nước ASEAN +3

Tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh lương thực giữa các nước ASEAN +3

ASEAN thúc đẩy hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp

ASEAN thúc đẩy hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp