Bài 3: Huy động nguồn lực xã hội hiệu quả (tiếp theo và hết)

Bài 3: Huy động nguồn lực xã hội hiệu quả (tiếp theo và hết)

Thực hiện Phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', Quân khu 7 đã triển khai, huy động các nguồn lực xã hội, với nhiều...
Ngành Quân Y thăm, khám bệnh và tặng quà cho bà con vùng biên giới Bình Phước

Ngành Quân Y thăm, khám bệnh và tặng quà cho bà con vùng biên giới Bình Phước

Bộ đội căng mình phòng, chống dịch nơi rừng sâu

Bộ đội căng mình phòng, chống dịch nơi rừng sâu

Bổ nhiệm nhân sự mới Hải quân, Quân đội, Biên phòng

Bổ nhiệm nhân sự mới Hải quân, Quân đội, Biên phòng

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, làm việc và tặng quà gia đình chính sách tại Bình Phước và Binh đoàn 16

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, làm việc và tặng quà gia đình chính sách tại Bình Phước và Binh đoàn 16

Chuyện anh Nông Văn Mông

Chuyện anh Nông Văn Mông

Chuyện anh Nông Văn Mông

Bộ đội vì dân, dân tin yêu bộ đội