Những 'bí ẩn' của người Xạ Phang

Những 'bí ẩn' của người Xạ Phang

Xạ Phang là một trong 19 dân tộc anh em đang cư trú ở tỉnh Điện Biên. Họ là nhóm cư dân có cùng nguồn gốc...