Nguyên nhân 4 người bị kẹt trong hang đá ở Sơn La

Nguyên nhân 4 người bị kẹt trong hang đá ở Sơn La

Sau gần 1 ngày bị kẹt trong hang núi Hài, 4 người gồm 2 nam 2 nữ đã được giải cứu thành công. Họ bị kẹt...
Hé lộ nguyên nhân 4 người bị mắc kẹt trong hang đá núi Hài

Hé lộ nguyên nhân 4 người bị mắc kẹt trong hang đá núi Hài

Nguyên nhân 2 đôi nam nữ mắc kẹt trong hang núi đá ở Sơn La

Nguyên nhân 2 đôi nam nữ mắc kẹt trong hang núi đá ở Sơn La

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong hang đá

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong hang đá

Sơn La giải cứu 4 người bị mắc kẹt tại hang đá Núi Hài

Sơn La giải cứu 4 người bị mắc kẹt tại hang đá Núi Hài

Sơn La: Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt tại hang núi bản Hài

Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt tại hang núi ở Sơn La

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong hang đá

Sơn La: Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt tại hang núi bản Hài

Giải cứu 4 người mắc kẹt ở hang núi Hài

2 đôi nam nữ mắc kẹt trong hang núi đá ở Sơn La