Thức cho đêm Huế bình yên

Thức cho đêm Huế bình yên

Khi mọi người đã yên giấc ngủ, thì những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CA tỉnh...