Hà Tĩnh 'giải cứu' hàng trăm nhà văn hóa bỏ hoang

Hà Tĩnh 'giải cứu' hàng trăm nhà văn hóa bỏ hoang

Nhiều nhà văn hóa ở Hà Tĩnh bị bỏ hoang đã gây lãng phí tài nguyên đất và tài sản do nhân dân đóng góp.