Biểu dương 130 đội viên tiêu biểu làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy

Biểu dương 130 đội viên tiêu biểu làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy

Tuổi trẻ Thái Nguyên báo công dâng Bác

Tuổi trẻ Thái Nguyên báo công dâng Bác

Hà Nội biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu

Biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là Đảng viên tiêu biểu

Biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là Đảng viên tiêu biểu

Trực tuyến hình ảnh: Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu năm 2020

Trực tuyến hình ảnh: Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu năm 2020

Thủ lĩnh tình nguyện của 'Cỏ Bốn Lá'

Thủ lĩnh tình nguyện của 'Cỏ Bốn Lá'

Phát động lễ tôn vinh 'Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng' 2019

Nhiều Học viện của Bộ Quốc phòng chung tay trồng 2000 cây xanh 'Dâng Bác - Ơn thầy'

Học viện CSND tham gia đợt phát động trồng đồi cây 'Dâng Bác-ơn thầy'

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động trồng cây:1.200 người trồng cây ơn Bác

Phủ xanh 2.000 cây Thông Mã Vĩ trên đồi cây 'Dâng Bác – Ơn Thầy'

Trồng mới 2.000 cây xanh tại Khu Di tích Đá Chông

Thanh niên Ngoại giao tham gia chương trình trồng 2.000 cây thông tại Khu Di tích K9

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao: Báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Cán bộ, đảng viên và công nhân Tập đoàn TKV báo công dâng Bác