Tiểu thương buôn hoa Tết đồng loạt giảm giá kịch sàn

Tiểu thương buôn hoa Tết đồng loạt giảm giá kịch sàn

Do lượng khách mua sụt giảm, nhiều tiểu thương đã treo biển giảm giá kịch sàn các loại hoa, cây cảnh Tết để...
Tiểu thương buôn hoa Tết đồng loạt giảm giá kịch sàn

Tiểu thương buôn hoa Tết đồng loạt giảm giá kịch sàn

Những thương hồ trên đất Phương Nam

Những thương hồ trên đất Phương Nam

Đóng cửa chợ Sơn - Hương Khê sau gần 30 năm hoạt động

Đóng cửa chợ Sơn - Hương Khê sau gần 30 năm hoạt động

Chợ Hàn thời Covid-19: Nhiều tiểu thương đóng quầy, than trời

Chợ Hàn thời Covid-19: Nhiều tiểu thương đóng quầy, than trời

Tiểu thương để bảng thuê, sang sạp vì vắng khách

Tiểu thương để bảng thuê, sang sạp vì vắng khách

Đầu năm: Chợ đìu hiu, thịt heo có loại giảm 40.000 đồng/kg

Đầu năm: Chợ đìu hiu, thịt heo có loại giảm 40.000 đồng/kg

Rau xanh tăng giá trong ngày 'lấy vía' đầu năm ở Hà Tĩnh

Rau xanh tăng giá trong ngày 'lấy vía' đầu năm ở Hà Tĩnh

Lạnh lưng nhưng ấm bụng

Lạnh lưng nhưng ấm bụng

Tục lệ bán mở hàng có từ bao giờ? Bán mở hàng thế nào để đắt khách?

Tục lệ bán mở hàng có từ bao giờ? Bán mở hàng thế nào để đắt khách?