Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng/Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam… Hồ Chí Minh...
Những câu chuyện về Bác bằng âm nhạc

Những câu chuyện về Bác bằng âm nhạc

Sao mai Phương Nga cất 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó'

Sao mai Phương Nga cất 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó'

Ca sĩ Phương Nga ra mắt album kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Bác Hồ

Ca sĩ Phương Nga ra mắt album kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Bác Hồ

Ra mắt hồi ký tác giả bài hát 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Ra mắt hồi ký tác giả bài hát 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Phương Nga Sao Mai ra mắt album mừng sinh nhật Bác

Phương Nga Sao Mai ra mắt album mừng sinh nhật Bác

Phương Nga Sao Mai ra mắt album mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phương Nga Sao Mai ra mắt album mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phương Nga ra mắt album 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' mừng sinh nhật Bác

Phương Nga ra mắt album 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' mừng sinh nhật Bác

Sao Mai Phương Nga cất 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' mừng sinh nhật Bác

Sao Mai Phương Nga cất 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' mừng sinh nhật Bác

Phương Nga ra mắt album 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' mừng sinh nhật Bác

Phương Nga ra mắt album 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' mừng sinh nhật Bác

Sao Mai Phương Nga ra mắt album mừng sinh nhật Bác

Sao Mai Phương Nga ra mắt album mừng sinh nhật Bác

Ra mắt hồi ký nhạc sỹ Phong Nhã: 'Người viết sử Đội' bằng âm nhạc

Ra mắt hồi ký nhạc sỹ Phong Nhã: 'Người viết sử Đội' bằng âm nhạc

Ra mắt hồi ký nhạc sĩ 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Ra mắt hồi ký nhạc sĩ 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Ra mắt hồi ký của nhạc sĩ 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Ra mắt hồi ký của nhạc sĩ 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Người là niềm tin tất thắng

Người là niềm tin tất thắng

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Chương trình nghệ thuật 'Dâng người tiếng hát mùa xuân'

Chương trình nghệ thuật 'Dâng người tiếng hát mùa xuân'

Nhạc sỹ Phong Nhã ra đi nhưng khúc hát thiếu nhi còn mãi với thời gian

Nhạc sỹ Phong Nhã ra đi nhưng khúc hát thiếu nhi còn mãi với thời gian

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Nhạc sĩ Phạm Tuyên rưng rưng biết tin nhạc sĩ Phong Nhã qua đời

Nhạc sĩ Phạm Tuyên rưng rưng biết tin nhạc sĩ Phong Nhã qua đời

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh...' qua đời ở tuổi 96

Tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh...' qua đời ở tuổi 96

Nhạc sĩ Phong Nhã - 'cha đẻ' ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng' qua đời

Nhạc sĩ Phong Nhã - 'cha đẻ' ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng' qua đời

Clip: Ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Clip: Ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'

Tác giả 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Tác giả 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời

Nhạc sĩ 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời ở tuổi 96

Nhạc sĩ 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời ở tuổi 96

Bác Hồ một tình yêu bao la

Bác Hồ một tình yêu bao la

'Lời Bác dặn trước lúc đi xa'

'Lời Bác dặn trước lúc đi xa'