Không có giải pháp tối ưu cho vấn đề chống ngập tại TP.HCM?

Không có giải pháp tối ưu cho vấn đề chống ngập tại TP.HCM?

900 tỷ chống ngập 3,5 km đường: Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh giải trình

900 tỷ chống ngập 3,5 km đường: Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh giải trình

Sở GTVT TPHCM quyết định vượt thẩm quyền và báo cáo sai sự thật!

Sở GTVT TPHCM quyết định vượt thẩm quyền và báo cáo sai sự thật!

Tá hỏa vì xe trùng biển số lộng hành

Tá hỏa vì xe trùng biển số lộng hành

Tốn hơn 900 tỷ chống ngập 3,5km đường: Bao giờ dân hết khổ?

Tốn hơn 900 tỷ chống ngập 3,5km đường: Bao giờ dân hết khổ?

Giải cứu ngập đường Kinh Dương Vương tại TP. HCM bằng máy bơm: Nhà thầu phản ánh nhiều vấn đề chưa minh bạch

Giải cứu ngập đường Kinh Dương Vương tại TP. HCM bằng máy bơm: Nhà thầu phản ánh nhiều vấn đề chưa minh bạch

Nước mắt trùng phùng sau gần nửa thế kỷ mẹ đi tìm con

Nước mắt trùng phùng sau gần nửa thế kỷ mẹ đi tìm con