Nhiều tấm gương quần chúng điển hình trong phòng, chống tội phạm

Nhiều tấm gương quần chúng điển hình trong phòng, chống tội phạm

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xuất hiện ngày càng nhiều người dân tích cực phòng, chống tội phạm, góp phần...
Tỉnh đầu tiên ở miền Tây có 3 thành phố

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây có 3 thành phố

Công bố quyết định hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và thành lập TP.Hồng Ngự

Công bố quyết định hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và thành lập TP.Hồng Ngự

Đồng Tháp có thêm thành phố thứ 3 ở vùng biên giới

Đồng Tháp có thêm thành phố thứ 3 ở vùng biên giới

Công bố thành lập thành phố vùng biên trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Công bố thành lập thành phố vùng biên trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Công bố năm nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thành lập TP.Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thành lập TP.Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP 02 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP 02 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thí điểm chuyển giao thực hiện dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 (mở rộng)

'Dấu ấn' thành phố vùng biên của Đảng bộ TX.Hồng Ngự

'Dấu ấn' thành phố vùng biên của Đảng bộ TX.Hồng Ngự

Sẽ thành lập TP.Hồng Ngự trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Sẽ thành lập TP.Hồng Ngự trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp: Chính thức phê duyệt đề án thành lập TP Hồng Ngự

Đồng Tháp: Chính thức phê duyệt đề án thành lập TP Hồng Ngự

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp sắp có thêm 1 thành phố mới

Đồng Tháp sắp có thêm 1 thành phố mới

Hồng Ngự - Thành phố mới của tỉnh Đồng Tháp

Hồng Ngự - Thành phố mới của tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp được thành lập TP Hồng Ngự

Đồng Tháp được thành lập TP Hồng Ngự

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Hồng Ngự

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Hồng Ngự

Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRÌNH BÀY VỀ VIỆC THÀNH LẬP 2 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRÌNH BÀY VỀ VIỆC THÀNH LẬP 2 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

UBTVQH thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

UBTVQH thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

UBTVQH thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Hồng Ngự (Đồng Tháp)

UBTVQH thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Đồng Tháp được thành lập thành phố Hồng Ngự

Đồng Tháp được thành lập thành phố Hồng Ngự

Trộm vàng, trộm xe mô tô bán lấy tiền mua ma túy sử dụng

Trộm vàng, trộm xe mô tô bán lấy tiền mua ma túy sử dụng

Bảo đảm thống nhất trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chăn nuôi

Bảo đảm thống nhất trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chăn nuôi

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Phiên họp toàn thể Ủy ban Pháp luật

Phiên họp toàn thể Ủy ban Pháp luật

Đề nghị thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp

Đề nghị thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp

ỦY BAN PHÁP LUẬT TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 29

ỦY BAN PHÁP LUẬT TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 29

Hàng trăm hecta lúa hè thu bị ảnh hưởng do mưa bão

Hàng trăm hecta lúa hè thu bị ảnh hưởng do mưa bão

Đề xuất thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đề xuất thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua đề án thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua đề án thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Đề án thành lập 2 phường và thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Đề án thành lập 2 phường và thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp

Lực lượng tuần tra bắt quả tang đối tượng trộm xe mô tô

Lực lượng tuần tra bắt quả tang đối tượng trộm xe mô tô

Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Đề án thành lập 2 phường và TP.Hồng Ngự

Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Đề án thành lập 2 phường và TP.Hồng Ngự

Thành lập TP Hồng Ngự

Thành lập TP Hồng Ngự

Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo

Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo

Tặng quà hỗ trợ cho hộ bán vé số

Tặng quà hỗ trợ cho hộ bán vé số

Tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế, quà đến người nghèo

Tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế, quà đến người nghèo

Cử tri Đồng Tháp ủng hộ thành lập thành phố Hồng Ngự

Cử tri Đồng Tháp ủng hộ thành lập thành phố Hồng Ngự

'Ý Đảng, lòng dân'

'Ý Đảng, lòng dân'

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết