Tấm lợp Amiang trắng tại Việt Nam, cần nhanh chóng loại bỏ, muộn nhất là năm 2023

Tấm lợp Amiang trắng tại Việt Nam, cần nhanh chóng loại bỏ, muộn nhất là năm 2023

Cần nhanh chóng loại bỏ tấm lợp Amiang trắng tại Việt Nam

Cần nhanh chóng loại bỏ tấm lợp Amiang trắng tại Việt Nam

Cấp thiết dừng sử dụng amiang

Cấp thiết dừng sử dụng amiang

Việt Nam sẽ ngừng sử dụng amiang chậm nhất vào năm 2023

Việt Nam sẽ ngừng sử dụng amiang chậm nhất vào năm 2023

Thực hiện đúng lộ trình dừng sử dụng amiang trắng tại Việt Nam

Thực hiện đúng lộ trình dừng sử dụng amiang trắng tại Việt Nam

Tấm lợp chứa chất Amiang gây ung thư: 'Không cấm là có tội với dân'

Tấm lợp chứa chất Amiang gây ung thư: 'Không cấm là có tội với dân'

Amiang gây ra hơn 220.000 ca tử vong mỗi năm

Amiang gây ra hơn 220.000 ca tử vong mỗi năm

17 năm qua, một nhóm lợi ích đã luồn lách, cố tình không thực hiện Quyết định 115 của Thủ tướng Chính phủ

17 năm qua, một nhóm lợi ích đã luồn lách, cố tình không thực hiện Quyết định 115 của Thủ tướng Chính phủ

Đẩy nhanh lộ trình dừng sử dụng Amiang trắng tại Việt Nam

Đẩy nhanh lộ trình dừng sử dụng Amiang trắng tại Việt Nam