Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch này được ban hành...
Ngành Tài chính: Từng bước hình thành nền tài chính điện tử

Ngành Tài chính: Từng bước hình thành nền tài chính điện tử

Ngành Tài chính: Bước đột phá của cải cách hành chính và hiện đại hóa

Ngành Tài chính: Bước đột phá của cải cách hành chính và hiện đại hóa

Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài

Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài

Đà Nẵng giành nhiều giải thưởng lớn về 'TP thông minh năm 2020'

Đà Nẵng giành nhiều giải thưởng lớn về 'TP thông minh năm 2020'

Đại diện Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố Thông minh

Đại diện Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố Thông minh

Ông Trương Gia Bình được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ông Trương Gia Bình được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh

Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh

Chủ tịch VINASA được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Chủ tịch VINASA được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Chính quyền minh bạch, công dân điện tử

Chính quyền minh bạch, công dân điện tử

Nỗ lực của Quảng Ninh được ghi nhận trên hành trình chuyển đổi số

Nỗ lực của Quảng Ninh được ghi nhận trên hành trình chuyển đổi số

Đoàn công tác của Cộng hòa nhân dân Bangladesh thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Đoàn công tác của Cộng hòa nhân dân Bangladesh thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

Chủ tịch APICTA: Công cuộc chuyển đổi số của các đô thị, thành phố nên bắt đầu ngay từ ngày hôm nay

Chủ tịch APICTA: Công cuộc chuyển đổi số của các đô thị, thành phố nên bắt đầu ngay từ ngày hôm nay

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM nhận giải ICT Education Awards

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM nhận giải ICT Education Awards

CMC giành giải thưởng 'Doanh nghiệp CNTT xuất sắc Châu Á – Châu Đại Dương'

CMC giành giải thưởng 'Doanh nghiệp CNTT xuất sắc Châu Á – Châu Đại Dương'

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng về công nghệ thông tin uy tín

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng về công nghệ thông tin uy tín

3 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng ASOCIO 2019

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng ASOCIO 2019

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng ASOCIO 2019

Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế về thông tin và truyền thông

Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế về thông tin và truyền thông

Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Đoàn cán bộ Cộng hòa nhân dân Bangladesh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đoàn cán bộ Cộng hòa nhân dân Bangladesh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Xây dựng thành phố thông minh cần lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng thành phố thông minh cần lấy người dân làm trung tâm

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 – Đà Nẵng

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 – Đà Nẵng

Tin học thống kê ngành Tài chính nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin học thống kê ngành Tài chính nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp công nghệ Châu Á sẵn sàng chia sẻ giải pháp xây dựng Đà Nẵng là thành phố thông minh

Doanh nghiệp công nghệ Châu Á sẵn sàng chia sẻ giải pháp xây dựng Đà Nẵng là thành phố thông minh

Da Nang to host international IT events in October

Da Nang to host international IT events in October

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh sẽ diễn ra từ 21 - 24/10 tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh sẽ diễn ra từ 21 - 24/10 tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Việt Nam

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Việt Nam

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Da Nang seeks solutions towards smart city goal

Da Nang seeks solutions towards smart city goal

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh ASOCIO 2019'

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh ASOCIO 2019'