Logistics lạnh chuyển mình

Logistics lạnh chuyển mình

Thị trường chuỗi cung ứng logistics lạnh sẽ phát triển hơn trong tương lai

Thị trường chuỗi cung ứng logistics lạnh sẽ phát triển hơn trong tương lai

GEF6: Thiết lập 'dây chuyền lạnh' để tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu

GEF6: Thiết lập 'dây chuyền lạnh' để tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu

GEF 6: Nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

GEF 6: Nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Dư địa lớn cho doanh nghiệp đầu tư chuỗi cung ứng lạnh

Dư địa lớn cho doanh nghiệp đầu tư chuỗi cung ứng lạnh

Nóng chuỗi cung ứng lạnh

Nóng chuỗi cung ứng lạnh

Quỹ đầu tư AVF đã bán 25% vốn tại Traphaco, thu về 64,5 triệu USD

Quỹ đầu tư AVF đã bán 25% vốn tại Traphaco, thu về 64,5 triệu USD

Quỹ đầu tư của Mekong Capital bán khoản đầu tư cuối cùng

Quỹ đầu tư của Mekong Capital bán khoản đầu tư cuối cùng