Quảng Trị đề nghị bổ sung 2 dự án nhà máy điện gió vào quy hoạch

Quảng Trị đề nghị bổ sung 2 dự án nhà máy điện gió vào quy hoạch

Quảng Trị 'đón' thêm dự án điện gió hơn 1.500 tỷ đồng

Quảng Trị 'đón' thêm dự án điện gió hơn 1.500 tỷ đồng

Điện gió Hướng Linh 3 được chấp thuận đầu tư

Điện gió Hướng Linh 3 được chấp thuận đầu tư

Quảng Trị có thêm dự án điện gió hơn 1.500 tỷ đồng

Quảng Trị có thêm dự án điện gió hơn 1.500 tỷ đồng

Thí điểm cho nhà máy điện bán buôn cho khách hàng từ 2021

Thí điểm cho nhà máy điện bán buôn cho khách hàng từ 2021

Nghiên cứu để khách hàng lớn trực tiếp mua điện từ thị trường

Nghiên cứu để khách hàng lớn trực tiếp mua điện từ thị trường

Bổ sung 30MW điện rác vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia

Bổ sung 30MW điện rác vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia

Quảng Ngãi: Khánh thành nhà máy thủy điện Sơn Trà 1

Quảng Ngãi: Khánh thành nhà máy thủy điện Sơn Trà 1

Thêm nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện cạnh tranh

Thêm nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện cạnh tranh