Thị xã Nghi Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thị xã Nghi Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...
Hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Họp bàn Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Họp bàn Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Phấn son tô điểm sơn hà

Phấn son tô điểm sơn hà

'Hơn 60.000 bài viết MXH của ông Trump phải được lưu trữ'

Giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) sẽ đạt 40.000 - 50.000 đồng vào năm 2025

Giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) sẽ đạt 40.000 - 50.000 đồng vào năm 2025

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Bảo đảm an toàn, đúng pháp luật

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Bảo đảm an toàn, đúng pháp luật

Ứng cử ĐBQH phải kê khai tài sản: Bài học từ vụ hộ chiếu Síp

Ứng cử ĐBQH phải kê khai tài sản: Bài học từ vụ hộ chiếu Síp

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Cử tri sẽ lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội, HĐND

Cử tri sẽ lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội, HĐND

Hiệp thương bầu cử phải đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác

Hiệp thương bầu cử phải đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Đảm bảo khách quan trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Đảm bảo khách quan trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Công tác bầu cử phải được hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật

Công tác bầu cử phải được hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật

Không gặp gỡ, hứa hẹn giúp đỡ ứng viên đại biểu Quốc hội

Không gặp gỡ, hứa hẹn giúp đỡ ứng viên đại biểu Quốc hội

MTTQ các cấp phải thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác hiệp thương bầu cử

MTTQ các cấp phải thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác hiệp thương bầu cử

Thể hiện trách nhiệm trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Thể hiện trách nhiệm trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

'Công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ'

'Công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ'

Không hứa hẹn giúp đỡ trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội

Không hứa hẹn giúp đỡ trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội

Mặt trận sẽ hiệp thương bầu cử đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác

Mặt trận sẽ hiệp thương bầu cử đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Ông Nguyễn Công Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Công Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Bí thư Huyện ủy làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Quảng Nam: Bí thư Huyện ủy làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung nhiều chức danh

HĐND tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung nhiều chức danh

Tạm dừng xem xét các đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ tháng 2-2021

Tạm dừng xem xét các đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ tháng 2-2021

Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 52

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 52

THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH, BẮC NINH, HÒA BÌNH VÀ ĐẮK NÔNG

THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH, BẮC NINH, HÒA BÌNH VÀ ĐẮK NÔNG

Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ

Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ

Loại khỏi danh sách ứng cử ĐBQH, HĐND người có tín nhiệm thấp

Loại khỏi danh sách ứng cử ĐBQH, HĐND người có tín nhiệm thấp

Chuyển 2 dự án 'nghìn tỷ' thuộc cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Chuyển 2 dự án 'nghìn tỷ' thuộc cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Người ứng cử không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách hiệp thương

Người ứng cử không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách hiệp thương

Giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú

Giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú