Hợp tác Việt Nam - các nước

Trưng bày tranh nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

Trưng bày tranh nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

Đại sứ Salama: Đã công nhận Israel, hãy công nhận Nhà nước Palestine

Đại sứ Salama: Đã công nhận Israel, hãy công nhận Nhà nước Palestine

Chuyện về những 'chuyên gia phản chiến'

Chuyện về những 'chuyên gia phản chiến'

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam qua các thời kỳ

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam qua các thời kỳ

Các Hội hữu nghị đa phương

Các Hội hữu nghị đa phương

Kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Palestine

Quan hệ Việt Nam-Palestine là tài sản quý báu của hai nước

Góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt – Mỹ