Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã mua 165 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã mua 165 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'xắn tay' tái cơ cấu doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'xắn tay' tái cơ cấu doanh nghiệp

Hậu chuyển giao doanh nghiệp về 'siêu ủy ban': Kỳ vọng và những thách thức

Hậu chuyển giao doanh nghiệp về 'siêu ủy ban': Kỳ vọng và những thách thức

'Siêu ủy ban' sẽ quản vốn nhà nước tốt hơn?

'Siêu ủy ban' sẽ quản vốn nhà nước tốt hơn?

Quyết vượt qua tư duy cũ, chống lợi ích nhóm

Quyết vượt qua tư duy cũ, chống lợi ích nhóm

Ngổn ngang thách thức chờ Ủy ban Quản lý vốn

Ngổn ngang thách thức chờ Ủy ban Quản lý vốn

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 20/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tiếp nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

Ngày 20/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tiếp nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

Hoàn tất 19 tập đoàn, tổng công ty về với 'chủ mới'

Hoàn tất 19 tập đoàn, tổng công ty về với 'chủ mới'

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

'Siêu Ủy ban' sẽ quản lý vốn nhà nước như thế nào?

'Siêu Ủy ban' sẽ quản lý vốn nhà nước như thế nào?

Bộ NN-PTNT chuyển giao 5 doanh nghiệp lớn cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ NN-PTNT chuyển giao 5 doanh nghiệp lớn cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ NN-PTNT chuyển giao 5 doanh nghiệp lớn cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ NN-PTNT chuyển giao 5 doanh nghiệp lớn cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Năm 'ông lớn' rời siêu Bộ về với siêu Ủy ban

Năm 'ông lớn' rời siêu Bộ về với siêu Ủy ban

Bàn giao 5 doanh nghiệp lớn ngành Nông nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bàn giao 5 doanh nghiệp lớn ngành Nông nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Hơn 275.000 tỉ đồng tài sản ngành giao thông chuyển giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Hơn 275.000 tỉ đồng tài sản ngành giao thông chuyển giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

275.000 tỷ đồng từ 5 doanh nghiệp ngành giao thông chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

275.000 tỷ đồng từ 5 doanh nghiệp ngành giao thông chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

VNPT và Mobifone chính thức về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

VNPT và Mobifone chính thức về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

14/19 'ông lớn' đã được bàn giao về 'siêu ủy ban' Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

14/19 'ông lớn' đã được bàn giao về 'siêu ủy ban' Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

VNPT, Mobifone chính thức về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VNPT, Mobifone chính thức về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tiếp tục 'kèm' 5 tổng công ty giao thông dù đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Tiếp tục 'kèm' 5 tổng công ty giao thông dù đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Bộ Giao thông bàn giao 5 tổng công ty lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ Giao thông bàn giao 5 tổng công ty lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Năm doanh nghiệp giao thông lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Năm doanh nghiệp giao thông lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao 5 'ông lớn' ngành giao thông về Ủy ban Quản lý vốn

Chính thức bàn giao 5 'ông lớn' ngành giao thông về Ủy ban Quản lý vốn

Bộ GTVT bàn giao 5 tổng công ty lớn với tổng tài sản 275.000 tỷ đồng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ GTVT bàn giao 5 tổng công ty lớn với tổng tài sản 275.000 tỷ đồng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ GTVT chính thức chuyển giao 5 Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ GTVT chính thức chuyển giao 5 Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bàn giao 5 doanh nghiệp lớn ngành giao thông về 'Siêu Ủy ban'

Bàn giao 5 doanh nghiệp lớn ngành giao thông về 'Siêu Ủy ban'

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ Tài chính bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ Tài chính bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

SCIC được bàn giao về 'siêu ủy ban'

SCIC được bàn giao về 'siêu ủy ban'

Hơn 5 tỷ USD vốn nhà nước tại SCIC được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Hơn 5 tỷ USD vốn nhà nước tại SCIC được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

SCIC chính thức 'về tay' siêu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

SCIC chính thức 'về tay' siêu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về 'Siêu Ủy ban' quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về 'Siêu Ủy ban' quản lý vốn Nhà nước

Chiều nay sẽ bàn giao VNPT, MobiFone sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chiều nay sẽ bàn giao VNPT, MobiFone sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Yêu cầu VEC tìm vốn đầu tư thu phí không dừng trên cao tốc

Yêu cầu VEC tìm vốn đầu tư thu phí không dừng trên cao tốc

6 tập đoàn giá trị vốn hóa 555.000 tỷ đồng về Ủy ban quản lý vốn

6 tập đoàn giá trị vốn hóa 555.000 tỷ đồng về Ủy ban quản lý vốn

Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Một loạt doanh nghiệp 'khủng' của Bộ Công Thương chính thức về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Một loạt doanh nghiệp 'khủng' của Bộ Công Thương chính thức về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Thứ trưởng Bộ GGTV nói về nhận định chất lượng Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạt 6/10

Thứ trưởng Bộ GGTV nói về nhận định chất lượng Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạt 6/10

Kiểm điểm trách nhiệm các bên trong dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Kiểm điểm trách nhiệm các bên trong dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi