Chậm triển khai thu phí không dừng sẽ phải chấp nhận hậu quả kinh tế

Về vấn đề thực hiện thu phí không dừng, hiện nay Bộ GTVT thực hiện kiểm tra tiến độ hàng tháng, có giải...
Đại biểu Quốc hội hiến kế: Huy động vàng, ngoại tệ trong dân, chuyển đổi thành trái phiếu, cổ phiếu...

Đại biểu Quốc hội hiến kế: Huy động vàng, ngoại tệ trong dân, chuyển đổi thành trái phiếu, cổ phiếu...

1,4 tỷ cổ phiếu của Vietnam Airlines đã lên sàn HOSE

1,4 tỷ cổ phiếu của Vietnam Airlines đã lên sàn HOSE

Giá trị vốn hóa của Vietnam Airlines tại HOSE ước đạt 57.000 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa của Vietnam Airlines tại HOSE ước đạt 57.000 tỷ đồng

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines chính thức lên sàn HOSE

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines chính thức lên sàn HOSE

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã mua 165 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã mua 165 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines

Ngổn ngang thách thức chờ Ủy ban Quản lý vốn

Ngày 20/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tiếp nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

Hoàn tất 19 tập đoàn, tổng công ty về với 'chủ mới'

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

'Siêu Ủy ban' sẽ quản lý vốn nhà nước như thế nào?

Năm 'ông lớn' rời siêu Bộ về với siêu Ủy ban

275.000 tỷ đồng từ 5 doanh nghiệp ngành giao thông chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

VNPT và Mobifone chính thức về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

14/19 'ông lớn' đã được bàn giao về 'siêu ủy ban' Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

VNPT, Mobifone chính thức về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Giao thông bàn giao 5 tổng công ty lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Năm doanh nghiệp giao thông lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao 5 'ông lớn' ngành giao thông về Ủy ban Quản lý vốn

Bàn giao 5 doanh nghiệp lớn ngành giao thông về 'Siêu Ủy ban'

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về 'Siêu Ủy ban' quản lý vốn Nhà nước

Yêu cầu VEC tìm vốn đầu tư thu phí không dừng trên cao tốc

Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Cao tốc 34.000 tỷ đạt 6/10 điểm: Kiểm điểm chủ đầu tư lẫn nhà thầu

Bộ trưởng Giao thông trả lời nhiều câu hỏi nóng của Quốc hội

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước: Quy mô lớn kèm thách thức lớn

Sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN