Bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank?

Bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank?

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ...
Tăng tối đa không quá 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Tăng tối đa không quá 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Chính thức chốt báo cáo thẩm tra việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

Chính thức chốt báo cáo thẩm tra việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ đòi nợ: Quản chặt chứ không nên cấm

Dịch vụ đòi nợ: Quản chặt chứ không nên cấm

Quốc hội nghe thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Quốc hội nghe thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Biến tướng, lạm dụng nhưng không nên cấm 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ'

Làm rõ việc đền bù, GPMB 136 ha đất bổ sung sân bay Long Thành

Chính phủ muốn miễn thu 5.000 tỷ, ý kiến từ Ủy ban của Quốc hội

Đề nghị đưa nội dung cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước vào Nghị quyết kỳ họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Đề nghị điều chỉnh diện tích đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Gỡ vướng do hiểu, vận dụng khác nhau về Luật Quy hoạch

Chính thức trình Quốc hội dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Chính phủ đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019

Bỏ 'quy hoạch' phát triển lực lượng quản lý thị trường

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sửa đổi các luật liên quan để đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch