Chú thỏ không lông kỳ dị hay câu chuyện cảm động về những tấm lòng cao cả

Chú thỏ không lông kỳ dị hay câu chuyện cảm động về những tấm lòng cao cả

Chú thỏ không lông tội nghiệp này hẳn đã có một cuộc sống đầy bất hạnh nếu số phận không giúp thỏ gặp được...