Bỏ lư hương trước tượng đài gây tranh cãi

Bỏ lư hương trước tượng đài gây tranh cãi

Đền thờ Đức Thánh Trần ở TP.HCM: Có 3 lư hương như trước để người dân nhang khói

Đền thờ Đức Thánh Trần ở TP.HCM: Có 3 lư hương như trước để người dân nhang khói

Hàng nghìn người dân tham dự Lễ hội cấp Ấn tại Hải Phòng

Hàng nghìn người dân tham dự Lễ hội cấp Ấn tại Hải Phòng

Lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo đã an vị ở Đền thờ Đức thánh Trần

Lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo đã an vị ở Đền thờ Đức thánh Trần

Lư hương trước tượng Đức Thánh Trần để người dân 'bốn mùa hương khói'

Lư hương trước tượng Đức Thánh Trần để người dân 'bốn mùa hương khói'

Bên trong đền thờ đặt lư hương Đức Thánh Trần ở Sài Gòn

Bên trong đền thờ đặt lư hương Đức Thánh Trần ở Sài Gòn

Hàng nghìn du khách thăm quan Khu di tích Bạch Đằng Giang

Hàng nghìn du khách thăm quan Khu di tích Bạch Đằng Giang

Vì sao di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo?

Vì sao di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo?

Quận 1 lên tiếng về việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Quận 1 lên tiếng về việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Bí thư Quận 1 giải thích việc di dời lư hương vào đền Đức Thánh Trần

Bí thư Quận 1 giải thích việc di dời lư hương vào đền Đức Thánh Trần

TP. HCM: Thực hiện chỉnh trang khuôn viên tượng đài Trần Hưng Đạo

TP. HCM: Thực hiện chỉnh trang khuôn viên tượng đài Trần Hưng Đạo

Lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo bị di dời: Nhà chức trách thông tin chính thức

Lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo bị di dời: Nhà chức trách thông tin chính thức

TPHCM lên tiếng về việc di dời lư hương ở tượng Trần Hưng Đạo

TPHCM lên tiếng về việc di dời lư hương ở tượng Trần Hưng Đạo

Dời lư hương tượng đài Trần Hưng Đạo: Khẳng định hợp lý

Dời lư hương tượng đài Trần Hưng Đạo: Khẳng định hợp lý

Bí thư Quận 1 thông tin việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Bí thư Quận 1 thông tin việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Bí thư Quận 1 nói về việc di dời lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo

Bí thư Quận 1 nói về việc di dời lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo

Quận 1 nói về việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Quận 1 nói về việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Lãnh đạo Hải Phòng tham gia lễ cấp ấn tại đền thờ Đức thánh Trần

Lãnh đạo Hải Phòng tham gia lễ cấp ấn tại đền thờ Đức thánh Trần