Chuyện về Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Bình Đà

Chuyện về Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Bình Đà

Cách trung tâm Hà Nội 20km, tới Bình Đà (xã Bình Minh của huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) tương truyền có ngôi...