Kiểm soát thị trường bánh kẹo Tết

Kiểm soát thị trường bánh kẹo Tết

Cuối năm, nhu cầu sử dụng các mặt hàng bánh, kẹo, rượu bia của người dân tăng cao. Chính vì vậy, càng gần...
Phát hiện 3 xe ô tô chở 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi Trung thu nhập lậu

Phát hiện 3 xe ô tô chở 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi Trung thu nhập lậu

Bắt giữ 3 xe tải chất đầy bánh kẹo, đồ chơi Trung thu nhập lậu đang tuồn vào Hà Nội

Bắt giữ 3 xe tải chất đầy bánh kẹo, đồ chơi Trung thu nhập lậu đang tuồn vào Hà Nội

Bắt giữ khối lượng lớn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu

Bắt giữ khối lượng lớn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu

Phát hiện 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu vào Hà Nội

Phát hiện 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu vào Hà Nội

Hà Nội: Thu giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu dịp Trung thu

Hà Nội: Thu giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu dịp Trung thu

Thu giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi Trung thu không chứng từ

Thu giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi Trung thu không chứng từ

Hà Nội: Phát hiện chặn bắt 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu

Hà Nội: Phát hiện chặn bắt 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu

Bắt giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu

Bắt giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu