Đà Nẵng dùng camera xử lý nạn chèo kéo khách du lịch

Đà Nẵng dùng camera xử lý nạn chèo kéo khách du lịch

Đà Nẵng: Giá phòng khách sạn chênh lệch 20 lần trong và sau lễ

Đà Nẵng: Giá phòng khách sạn chênh lệch 20 lần trong và sau lễ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời về các điểm nóng trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời về các điểm nóng trên địa bàn

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Phải hài hòa giữa lợi ích người dân và doanh nghiệp'

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Phải hài hòa giữa lợi ích người dân và doanh nghiệp'

Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng 'hạ mình' xin lại từ doanh nghiệp!

Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng 'hạ mình' xin lại từ doanh nghiệp!

Cử tri Đà Nẵng bức xúc đòi lối đi xuống biển

Cử tri Đà Nẵng bức xúc đòi lối đi xuống biển

Cử tri Đà Nẵng bức xúc đòi lối đi xuống biển

Cử tri Đà Nẵng bức xúc đòi lối đi xuống biển

Đà Nẵng họp khẩn cấp đối phó với mưa, lũ trước ngày khai mạc APEC 2017

Đà Nẵng họp khẩn cấp đối phó với mưa, lũ trước ngày khai mạc APEC 2017

Bão số 12: Khánh Hòa 11 người chết, Đà Nẵng sập cổng chào

Bão số 12: Khánh Hòa 11 người chết, Đà Nẵng sập cổng chào

Đà Nẵng: Cổng chào, cây cối gãy ngã la liệt do bão

Đà Nẵng: Cổng chào, cây cối gãy ngã la liệt do bão