Nước thải ở nhà máy đường Tuy Hòa: Có thông số vượt ngưỡng… 16 lần

Nước thải ở nhà máy đường Tuy Hòa: Có thông số vượt ngưỡng… 16 lần

Thực hiện không đúng ĐTM, mía đường Tuy Hòa gây ô nhiễm môi trường

Thực hiện không đúng ĐTM, mía đường Tuy Hòa gây ô nhiễm môi trường

Nước thải ở Nhà máy đường Tuy Hòa: Có thông số vượt ngưỡng… 16 lần

Nước thải ở Nhà máy đường Tuy Hòa: Có thông số vượt ngưỡng… 16 lần

Tuy Hòa, Phú Yên: Nhà máy đường xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Tuy Hòa, Phú Yên: Nhà máy đường xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Công ty mía đường Tuy Hòa xả thải ra môi trường

Công ty mía đường Tuy Hòa xả thải ra môi trường

Công ty mía đường Tuy Hòa xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Công ty mía đường Tuy Hòa xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Nhà máy đường Tuy Hòa xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

Nhà máy đường Tuy Hòa xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

Công ty mía đường xả nước thải trực tiếp ra môi trường

Công ty mía đường xả nước thải trực tiếp ra môi trường

Dân bức xúc nhà máy đường Tuy Hòa xả thải gây ô nhiễm?

Dân bức xúc nhà máy đường Tuy Hòa xả thải gây ô nhiễm?

Phú Yên: Truy bắt xe chở gỗ trái phép bỏ chạy lúc rạng sáng

Phú Yên: Truy bắt xe chở gỗ trái phép bỏ chạy lúc rạng sáng