Đắk Lắk: Ra đập bắt ốc, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Đắk Lắk: Ra đập bắt ốc, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

3 bà cháu chết đuối khi mò cua dưới đập nước

3 bà cháu chết đuối khi mò cua dưới đập nước

3 bà cháu ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

3 bà cháu ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

Đi mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

Đi mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

3 bà cháu chết đuối khi đi mò cua

3 bà cháu chết đuối khi đi mò cua

Đi mò ốc về bán, 3 bà cháu đuối nước thương tâm

Đi mò ốc về bán, 3 bà cháu đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân xuống vực sâu tử vong thương tâm

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân xuống vực sâu tử vong thương tâm

Đắk Lắk: Ba bà cháu tử vong thương tâm do đuối nước khi đi bắt ốc

Đắk Lắk: Ba bà cháu tử vong thương tâm do đuối nước khi đi bắt ốc

3 bà cháu chết đuối thương tâm khi đi mò cua, bắt ốc

3 bà cháu chết đuối thương tâm khi đi mò cua, bắt ốc

Xuống đập bắt ốc, ba bà cháu đuối nước thương tâm

Xuống đập bắt ốc, ba bà cháu đuối nước thương tâm

3 bà cháu đuối nước khi mò cua

3 bà cháu đuối nước khi mò cua

Trượt chân khi đi bắt ốc, 3 bà cháu tử vong do đuối nước thương tâm

Trượt chân khi đi bắt ốc, 3 bà cháu tử vong do đuối nước thương tâm

Đi bắt ốc, ba người bị chết đuối thương tâm

Đi bắt ốc, ba người bị chết đuối thương tâm