Không chỉ người rối loạn tâm thần mới uống thuốc cả vỏ

Không chỉ người rối loạn tâm thần mới uống thuốc cả vỏ

Nhiều người có thói quen chia thuốc thành từng liều rồi để lẫn lộn thuốc còn vỏ và không còn vỏ.
Nội soi gắp viên thuốc còn nguyên vỏ nằm ở thực quản

Nội soi gắp viên thuốc còn nguyên vỏ nằm ở thực quản

Nam thanh niên uống phải thuốc còn nguyên vỏ

Nam thanh niên uống phải thuốc còn nguyên vỏ

Uống thuốc còn nguyên vỏ, nam thanh niên 28 tuổi nhập viện cấp cứu

Uống thuốc còn nguyên vỏ, nam thanh niên 28 tuổi nhập viện cấp cứu

Viên thuốc còn nguyên vỏ nằm trong thực quản nam thanh niên

Viên thuốc còn nguyên vỏ nằm trong thực quản nam thanh niên

Vô tình nuốt luôn vỏ khi uống thuốc, nam thanh niên bị xuất huyết niêm mạc

Vô tình nuốt luôn vỏ khi uống thuốc, nam thanh niên bị xuất huyết niêm mạc

Nam thanh niên uống thuốc còn nguyên vỏ

Hy hữu: Ăn thịt lươn nuốt luôn lưỡi câu