Giả cảnh sát hình sự vào quán massage nhận phong bì

Giả cảnh sát hình sự vào quán massage nhận phong bì

Mạo danh cảnh sát cưỡng đoạt tài sản tại quán massage ở Hà Nội

Mạo danh cảnh sát cưỡng đoạt tài sản tại quán massage ở Hà Nội

Giả danh Cảnh sát hình sự đi kiểm tra cơ sở massage để cưỡng đoạt tài sản

Giả danh Cảnh sát hình sự đi kiểm tra cơ sở massage để cưỡng đoạt tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự đến cơ sở massage ở Hà Nội 'vòi' tiền

Giả danh cảnh sát hình sự đến cơ sở massage ở Hà Nội 'vòi' tiền

Giả danh Cảnh sát cưỡng đoạt 5 triệu đồng của quán massage

Giả danh Cảnh sát cưỡng đoạt 5 triệu đồng của quán massage

Giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền của quán mát xa

Giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền của quán mát xa

Giả danh cảnh sát hình sự đến quán massage cưỡng đoạt tiền

Giả danh cảnh sát hình sự đến quán massage cưỡng đoạt tiền

Giả danh cảnh sát hình sự đến quán Massage ở Hà Nội cưỡng đoạt 5 triệu đồng

Giả danh cảnh sát hình sự đến quán Massage ở Hà Nội cưỡng đoạt 5 triệu đồng

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của quán massage

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của quán massage

Giả danh Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cưỡng đoạt tài sản