10 tài năng trẻ nhận giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2018

10 tài năng trẻ nhận giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2018

Trao giải Quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ xuất sắc

Trao giải Quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ xuất sắc

Trao giải thưởng Quả cầu vàng 2018 trong lĩnh vực Khoa học công nghệ

Trao giải thưởng Quả cầu vàng 2018 trong lĩnh vực Khoa học công nghệ

Vinh danh 10 tài năng trẻ đoạt Giải thưởng khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018

Vinh danh 10 tài năng trẻ đoạt Giải thưởng khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018

Vinh danh 10 thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ

Vinh danh 10 thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ

Hành trình đến với sáng tạo của những tài năng

Hành trình đến với sáng tạo của những tài năng

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018