Trung tâm Lưu trữ quốc gia lý giải về những hạt 'sạn' tại triển lãm lịch sử

Trung tâm Lưu trữ quốc gia lý giải về những hạt 'sạn' tại triển lãm lịch sử

Khánh thành sa bàn nhân 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột

Khánh thành sa bàn nhân 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột

Ấm áp chương trình giao lưu 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân 1975'

Ấm áp chương trình giao lưu 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân 1975'

Đăk Lăk tiếp nhận, trưng bày 800 tài liệu hiện vật do tư nhân hiến tặng

Đăk Lăk tiếp nhận, trưng bày 800 tài liệu hiện vật do tư nhân hiến tặng

Sập cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk: 'Có mấy đồng bạc'

Sập cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk: 'Có mấy đồng bạc'

Cổng chào bảo tàng đổ sập vì gió

Cổng chào bảo tàng đổ sập vì gió

Cổng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đổ sập do gió lớn

Sập cổng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk do... gió!

Nắm đất nghĩa trang liệt sĩ trở thành bản đồ 'Hồn thiêng đất Việt'

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột: Tiếp nhận hiện vật của các cá nhân tặng Bảo Tàng

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hiện vật của 19 cá nhân hiến tặng

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2019