Siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Điều cần ở một chính phủ hành động

Điều cần ở một chính phủ hành động

Tình trạng lãng phí còn xảy ra ở nhiều nơi

Tình trạng lãng phí còn xảy ra ở nhiều nơi

Loạt cán bộ mất chức và quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ

Loạt cán bộ mất chức và quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ

Cán bộ bỏ nhiệm sở đi lễ chùa: Công bộc của dân sao tùy tiện bỏ làm?

Cán bộ bỏ nhiệm sở đi lễ chùa: Công bộc của dân sao tùy tiện bỏ làm?

Thấy gì từ việc xử lý công chức đi lễ chùa trong giờ hành chính?

Thấy gì từ việc xử lý công chức đi lễ chùa trong giờ hành chính?

Bị 'mất ghế' vì đi lễ đền Trần, giám đốc công ty điện lực ở Hà Nam nói gì?

Bị 'mất ghế' vì đi lễ đền Trần, giám đốc công ty điện lực ở Hà Nam nói gì?

Diễn biến vụ kỷ luật hy hữu một giám đốc 'nhà đèn' ở Hà Nam

Diễn biến vụ kỷ luật hy hữu một giám đốc 'nhà đèn' ở Hà Nam

Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần tâm sự thật lòng

Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần tâm sự thật lòng

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Vụ giám đốc bị mất chức vì đi lễ trong giờ hành chính: Điện lực Hà Nam nói gì?

Vụ giám đốc bị mất chức vì đi lễ trong giờ hành chính: Điện lực Hà Nam nói gì?

Quan đi lễ mất chức, dân vui hay buồn?!

Quan đi lễ mất chức, dân vui hay buồn?!

Cần Thơ tìm công chức vắng mặt sau Tết Nguyên đán

Cần Thơ tìm công chức vắng mặt sau Tết Nguyên đán

Giám đốc đi lễ đền Trần mất chức, Thánh không cứu...

Giám đốc đi lễ đền Trần mất chức, Thánh không cứu...

Cách chức Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Giám đốc điện lực mất chức vì đi đền Trần trong giờ làm

Giám đốc điện lực mất chức vì đi đền Trần trong giờ làm

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức

Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng

Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng

Đi đền Trần cầu chức đâu chưa thấy lại mất chức

Đi đền Trần cầu chức đâu chưa thấy lại mất chức

Những cán bộ nào từng dính kỷ luật vì đi lễ trong giờ hành chính?

Những cán bộ nào từng dính kỷ luật vì đi lễ trong giờ hành chính?

Giám đốc Điện lực 'cúp làm' đi lễ bị điều chuyển công tác, điều động đi làm Quản đốc phân xưởng

Giám đốc Điện lực 'cúp làm' đi lễ bị điều chuyển công tác, điều động đi làm Quản đốc phân xưởng

Hà Nam: Miễn nhiệm, điều chuyển và hạ lương cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Hà Nam: Miễn nhiệm, điều chuyển và hạ lương cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ đi lễ giờ hành chính

Cách chức Giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ đi lễ giờ hành chính

Tung tăng đi lễ chùa trong giờ hành chính: Điều giám đốc điện lực Bình Lục xuống làm quản đốc phân xưởng

Tung tăng đi lễ chùa trong giờ hành chính: Điều giám đốc điện lực Bình Lục xuống làm quản đốc phân xưởng

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Đi lễ giờ hành chính, Giám đốc điện lực ở Hà Nam mất chức

Đi lễ giờ hành chính, Giám đốc điện lực ở Hà Nam mất chức

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực đi lễ hội giờ hành chính

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực đi lễ hội giờ hành chính

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Quả đắng cho giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm

Quả đắng cho giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm

Khai ấn đền Trần diễn ra khá trật tự

Khai ấn đền Trần diễn ra khá trật tự

Cán bộ, công chức đi lễ trong giờ hành chính: Xử nghiêm để nâng kỷ luật công vụ

Cán bộ, công chức đi lễ trong giờ hành chính: Xử nghiêm để nâng kỷ luật công vụ

Xử nghiêm việc đi lễ sai quy định

Xử nghiêm việc đi lễ sai quy định

Đình chỉ công tác các lãnh đạo và cán bộ công chức đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ công tác các lãnh đạo và cán bộ công chức đi lễ trong giờ làm việc

Một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác vì đi lễ trong giờ làm việc

Một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác vì đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ công tác giám đốc Điện lực Bình Lục đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác giám đốc Điện lực Bình Lục đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác Giám đốc điện lực đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác Giám đốc điện lực đi lễ trong giờ hành chính

Đi lễ Đền Trần giờ hành chính, Giám đốc Điện lực Bình Lục bị đình chỉ

Đi lễ Đền Trần giờ hành chính, Giám đốc Điện lực Bình Lục bị đình chỉ

Đi lễ đầu năm, giám đốc công ty Điện lực bị đình chỉ công tác

Đi lễ đầu năm, giám đốc công ty Điện lực bị đình chỉ công tác

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Đình chỉ giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính

Đình chỉ giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính

Thêm giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính

Thêm giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính