Vụ phát hiện thi thể không đầu: Nạn nhân xuống xe khách rồi mất tích

Vụ phát hiện thi thể không đầu: Nạn nhân xuống xe khách rồi mất tích

Xác định danh tính thi thể không đầu ở Bình Phước

Xác định danh tính thi thể không đầu ở Bình Phước

Xác định được danh tính thi thể không đầu trong bụi tre ở Bình Phước

Xác định được danh tính thi thể không đầu trong bụi tre ở Bình Phước

Danh tính nạn nhân vụ thi thể không đầu ở Bình Phước

Danh tính nạn nhân vụ thi thể không đầu ở Bình Phước

Diễn biến mới nhất vụ phát hiện nửa thi thể tại Bình Phước

Diễn biến mới nhất vụ phát hiện nửa thi thể tại Bình Phước

Diễn biến mới vụ phát hiện thi thể không đầu trong bụi cây ở Bình Phước

Diễn biến mới vụ phát hiện thi thể không đầu trong bụi cây ở Bình Phước

Vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vườn điều: Tim thấy phần đầu của nạn nhân

Vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vườn điều: Tim thấy phần đầu của nạn nhân

Hoảng hốt phát hiện thi thể nam giới dưới mép sông

Hoảng hốt phát hiện thi thể nam giới dưới mép sông