Bản chất ĐH và trường ĐH…

Bản chất ĐH và trường ĐH…

Bộ trưởng Y tế nói về đề xuất đổi tên trường ĐH Y dược TP.HCM: 'Tôi phát biểu chính xác'

Bộ trưởng Y tế nói về đề xuất đổi tên trường ĐH Y dược TP.HCM: 'Tôi phát biểu chính xác'

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đổi tên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thành Đại học Khoa học Sức khỏe là đề án đã có từ 10 năm trước

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đổi tên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thành Đại học Khoa học Sức khỏe là đề án đã có từ 10 năm trước

'Đổi tên thành ĐH Khoa học Sức khỏe, tôi phát biểu hoàn toàn chính xác'

'Đổi tên thành ĐH Khoa học Sức khỏe, tôi phát biểu hoàn toàn chính xác'

Nâng cấp ĐH Y Dược TP.HCM có nhất thiết phải đổi tên là ĐH Sức khỏe?

Nâng cấp ĐH Y Dược TP.HCM có nhất thiết phải đổi tên là ĐH Sức khỏe?

Bộ Y tế lý giải mô hình Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế lý giải mô hình Đại học Khoa học sức khỏe

Có đủ chuẩn để thành lập ĐH Sức khỏe?

Có đủ chuẩn để thành lập ĐH Sức khỏe?

Sẽ quy hoạch các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe

Sẽ quy hoạch các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe