Xóa tan nỗi lo lắng cho người dân bằng sự tận tâm

Xóa tan nỗi lo lắng cho người dân bằng sự tận tâm

Tiên phong đưa thủ tục cấp và quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công

Tiên phong đưa thủ tục cấp và quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công

Tiên phong đưa thủ tục cấp và quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công

Tiên phong đưa thủ tục cấp và quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công

Thêm tin yêu lực lượng CAND từ những việc làm ý nghĩa, nhân văn

Thêm tin yêu lực lượng CAND từ những việc làm ý nghĩa, nhân văn

Ký cam kết đảm bảo ANTT tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

TP. Vinh: Hơn 500 sinh viên cầm thẻ để vay tiền từ các hiệu cầm đồ

TP. Vinh: Hơn 500 sinh viên cầm thẻ để vay tiền từ các hiệu cầm đồ

Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND

Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND