Một cán bộ xã tự tử tại nhà riêng

Một cán bộ xã tự tử tại nhà riêng

Cán bộ xã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Cán bộ xã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Cán bộ văn phòng Đảng ủy xã thắt cổ tự tử

Cán bộ văn phòng Đảng ủy xã thắt cổ tự tử

13 thanh tra giao thông 'kêu cứu' vì bị cắt hợp đồng

13 thanh tra giao thông 'kêu cứu' vì bị cắt hợp đồng

Đóng bổ sung BHTN cho các thanh tra giao thông bị cắt hợp đồng

Đóng bổ sung BHTN cho các thanh tra giao thông bị cắt hợp đồng

Chia sẻ nghẹn ngào của Thanh tra giao thông An Giang bị mất việc

Chia sẻ nghẹn ngào của Thanh tra giao thông An Giang bị mất việc

Nhiều thanh tra giao thông bị 'quên' đóng BHTN

Nhiều thanh tra giao thông bị 'quên' đóng BHTN

Hàng loạt cán bộ Sở GTVT An Giang đột ngột bị cắt hợp đồng lao động

Hàng loạt cán bộ Sở GTVT An Giang đột ngột bị cắt hợp đồng lao động