Cựu chiến binh gương mẫu học tập, làm theo Bác

Nói đến tổ dân phố Xuân Nhang 2, không mấy người không biết đến cơ sở sản xuất nguyên liệu bánh đậu xanh và...