Hà Nội: Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú dính nhiều sai phạm

Hà Nội: Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú dính nhiều sai phạm

Kết luận số 3041 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội cho thấy, từ đầu năm 2018 - 2019 đến hết tháng...